Home

Domnule Liviu Capșa,
sunteți doar cu doi ani mai mic decât mine (eu, născut 1952, d-voastă 1954) și avem două jaloane comune în traseul nostru de scriitori: amândoi am debutat în revista Flacăra, la rubrica poetului Geo Dumitrescu. Amândoi am trecut, ulterior, pe la SLAST, fiind remarcați și de criticul Alex Ștefănescu. În ultimii ani am avut plăcerea să citesc alături de d-voastră, cu diverse ocazii, poezie sau parodie. V-am apreciat întotdeauna nu numai ca scriitor, dar și ca om, pentru echilibrul și discreția cu care sunteți înzestrat.
Dacă vă scriu acum este pentru că am citi articolul din ”România Literară” (nr.14/8 aprilie 2016, pag.3) intitulat ”Cifrele nu au simpatii sau interese”. Pe scurt, vorbiți în chapeau despre ”o avalanșă (…) care a pornit de la un mic bulgăre de frustări ale unui ins care se dorea/dorește, cu de la sine putere, nici mai mult nici mai puțin decât președintele USR” (am închis citatul). Aceste fraze (dacă vi le asumați!) conțin o ingratitudine (Dan Mircea Cipariu – ”insul” la care vă referiți – v-a invitat în repetate rânduri să citiți, să vă prezentați volumele și să participați la evenimente organizate de el) și un neadevăr flagrant (DMC nu vrea să fie președintele USR, drept dovadă stând faptul că nici nu a candidat pentru această funcție la A.G.E. legal convocată în 19 martie 2016!).
În cele două colonete ale articolului vorbiți despre cifre, despre execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale USR pe ultimii doi ani (de când sunteți, înțeleg, membru al Comisiei de cenzori) și despre concluziile rapoartelor numitei Comisii, care atestă legalitatea activității financiar-contabile la USR.
Stimate Liviu Capșa, sunteți de formație jurist, ați fost avocat, ați asigurat legalitatea funcționării unor instituții publice din Călărași, locul d-voastră de domiciliu. În interiorul acestei competențe (pe care o respect) vă adresez, prin intermediul scrisorii de față, următoarele întrebări:
1. Știți diferența dintre dreptul privat și dreptul public?

2. Ați citit (măcar de curiozitate) OG 26/2016 Art.1, alin.2), care spune: ”Asociațiile și fundațiile constituite potrivit acestei ordonanțe sunt persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial” și alin.3), care spune:”partidele politice, sindicatele și cultele religioase nu intră sub incidența prezentei ordonanțe”?

3. Ați citi Art.83 al OG 26/2016, care exceptează, explicit, de la rigorile ordonanței toate asociațiile, fundațiile etc. constituite sub jurisdicția dreptului public?

4. Ce credeți că este USR, o asociație de drept privat, sau una de drept public?

5. Cum coroborați aceste texte de lege, și cum apreciați susținerea domnului Nicolae Manolescu (și a avocatei sale!), conform cărora USR funcționează numai și numai sub imperiul dispozițiilor Decretului-lege 267/1949?
Domnule Liviu Capșa, dacă ați înțeles corect aceste întrebări și aveți toate răspunsurile, vă rog să vă gândiți în continuare, serios, la calitatea d-voastă de membru al Comisiei de cenzori a USR și, în eventualitatea că veți fi acceptat faptul că această Uniune de creație, având la origini Legea 21/1924, este supusă, începând cu anul 2000, rigorilor legale stabilite de OG 26, vă rog să revedeți textul numitei ordonațe, cu precădere Art.21, alin.4), care spune că ”Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an”, precum și Art.27, pct.3, alin. b), care spune (despre atribuțiile Comisiei de cenzori) că, aceasta, ”întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale.” (am încheiat citatele).
Rapoartele de venituri și cheltuieli, despre care vorbiți în articol, au fost prezentate Comitetului Director și Consiliului USR, iar nu, spre știință și aprobare, Adunării Generale anuale obligatorii, așa cum impune legea!
Concluzionând, stimate coleg, în opinia mea fosta conducere a USR a încălcat grav și în repetate rânduri legea care guvenează activitatea USR. Dacă aveți altă opinie, e dreptul d-voastră. Dacă, însă, veți constata că legea și dreptatea sunt de parte mea (în fapt, a noastră, GR-USR), cred că nu aveți altă cale morală și deontologică decât aceea de a-i aduce la cunoștință d.lui Manolescu realitatea/ilegalitatea în care se află și de a-l sfătui, colegial, să ia (de urgență) cea mai bună și rapidă decizie pe care o crede rezonabilă și/sau onorabilă.

Cu stimă, Adrian Pârvu

Liviu Capșa, scriitor, avocat, membru al Comisiei de cenzori USR este obligat, profesional și moral, să cuoască legea

Liviu Capșa, scriitor, avocat, membru al Comisiei de cenzori USR este obligat, profesional și moral, să cunoască legea

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s